Носител на орден "Кирил и Методий"
Асоцииран по линията на ЮНЕСКО
Член на Организацията на Обединените училища към ООН
Колективен член на международния център "Екология и Космос"
Техникум по електротехника "М.В. Ломоносов" гр. Горна Оряховица, е училище с традиции, със собствен облик и ясна политика за бъдещето.
*Прием на ученици след 7 клас, специалности: Електронен техник-Компютърни системи и Телекомуникационен техник.
*Прием след 8 клас , специалности: Електронна техника , Ел. мрежи и централи, Техник на Електрически инсталации, Радиотехника и телевизия .
*Квалификационна и приозводствена деиност.
*Обучение по програма Phare - успешна реализация за всеки чрез качествено образование по модулен принцип на обучение.
 
 
 
 
 
 

Дизайн "ГелеСофт"
11.05.02